Meridiány

Jedná se o síť drah, které rozvádějí čchi po těle. Svým rozmístěním kopírují celý nervový systém těla a to zvláště vegetativní nervový systém. Je to jakýsi očím neviditelný protějšek, který je svázán s činností nervového systému. Na dráhách se nachází množství tzv. bodů. Jsou to místa, kde je čchi koncentrována a plní zde svůj specifický účel. Ovlivněním meridiánů ovlivníme i činnost nervového systému. Důsledkem je změna činnosti jakýchkoli vnitřních orgánů, které můžeme opakovaným působením např. akupunkturou přimět k opětovné zdravé a harmonické činnosti.

Dráhy vedou ke každému útrobnímu orgánu. Číňané je rozdělili do několika skupin podle starobylého učení wu-sing, kde se mluví o základních elementech, ze kterých se skládá Kosmos a také člověk. Staří Číňané rozeznávají, kromě nám anatomicky známých orgánů, ještě orgány nefyzické.

Korejští vědci vyfotografovali meridiány

Pomocí nanočástic vyfotografovali Korejští výzkumníci síť meridiánů. Chtěli dokázat i zarytým nedůvěřivcům existenci těchto kanálů, které po tisíciletí používají akupunkturisté pro léčbu.

 

 

Výčet drah podle pěti elementů:

Element dřevo

dráha jater

dráha žlučníku

 

Dráha Jater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dráha žlučníku

Element ohně

dráha srdce

dráha tenkého střeva

dráha obalu srdce-pericardu

dráha trojitého zářiče

 

 

Element země

dráha žaludku

dráha sleziny a slinivky břišní

 

Element kovu

dráha plic

dráha tlustého střeva

 

Elemet vody

dráha ledvin

dráha močového měchýře

 

Na těle člověka se mimo to nachází také mimořádné dráhy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řídící dráha - shromažďuje energii jang, běží po zadní straně těla v úrovni páteře

koncepční dráha - shromaďuje energii jin, běží po přední straně těla od spodního rtu přes pupek až po konečník

 

Obrázky zobrazují průběh meridiánů - drah na lidském těle.